Tuesday, February 3, 2009

Suara GAZA


Aksi pelukis Malek Metarsad bersama Grupemuisi DBP.

Aksi RAKIS UBD dengan sajak LEGASI GAZA karya Z.A.Brunei yang dideklamasikan oleh Adi Swara dan Anisa.ASTERAWANI Brunei dengan kerjasama Sumbangsih Mulia telah berhasil mengadakan projek baca puisi SUARA GAZA pada 31 Januari 2009. Antara sasterawan elit yang hadir ialah Yura Halim, Sukri Zain, Yahya M.S., Zairis M.S., Muslim Burmat, Salleh Latif, A. Rahman Yusof, HJR, dan A. Hashim Hamid, di samping rakan penulis yang lain seperti A. Ahmad Hussain, Aminah Momin, nurfik, Sulaiman Duraman, Tarif Hamid, Rosman, Latif Chuchu, Pg Metassan, Masri Idris, Kassim Omar, Hidop Zin, Adi Swara, Su'ut Ahmad, Maslin Jukin, Ena Wasli, Dk Ratna, Kamis Tuah, (dan banyak lagi), termasuk Grupemuisi DBP dan RAKIS UBD. Lebih $1200.00 telah didermakan oleh para pengunjung acara tersebut. Menurut penyelenggara, projek ini akan dilaratkan ke daerah-daerah lain. Semoga amal jariah yang disampaikan pada malam tersebut mendapat berkat Ilahi dan sampai ke tangan mereka yang memerlukannya di GAZA.

No comments: